UTTAR PRADESH BASIC SHIKSHA PARISHAD, ANSHKALIK ANUDESHAK LIST 366 POST, DISTRICT: FARRUKHABAD 2013


CUT OFF MERTI LIST, DISTRICT : FARRUKHABAD

LIST OF AGRICULTURE EDUCATION, DISTRICT : FARRUKHABAD

LIST OF ART EDUCATION, DISTRICT : FARRUKHABAD

LIST OF UDYAAN EVAM SANRAKSHAN EDUCATION, DISTRICT : FARRUKHABAD

LIST OF COMPUTER EDUCATION, DISTRICT : FARRUKHABAD

LIST OF HOME SCIENCE EDUCATION, DISTRICT : FARRUKHABAD

LIST OF PHYSICAL EDUCATION, DISTRICT : FARRUKHABAD