बंद करे

अनुपूरक मतदाता सूची, लोकसभा / विधानसभा निर्वाचन

अनुपूरक मतदाता सूची, लोकसभा / विधानसभा निर्वाचन ,  दिनांक  01 जुलाई  2023  के अनुसार 

 

192 कायमगंज  विधान सभा (अ. जा.): जनपद  –  फर्रुखाबाद 

बूथ सं० 1 to 50 ,    बूथ सं०  51 to 100  ,    बूथ सं०  101 to 150 ,    बूथ सं० 151 to 200 ,    बूथ सं०  201 to 250 ,

बूथ सं०  251 to 300 ,     बूथ सं० 301 to 350 ,     बूथ सं०  351 to 400 ,     बूथ सं०  401 to 439

 

193 अमृतपुर  विधान सभा : जनपद  –  फर्रुखाबाद 

बूथ सं० 1 to 50 ,    बूथ सं०  51 to 100 ,    बूथ सं०  101 to 150 ,    बूथ सं०  151 to 200 ,    बूथ सं०  201 to 250 ,

बूथ सं०  251 to 300 ,     बूथ सं०   301 to 354

 

194  फर्रुखाबाद  विधान सभा :  जनपद  –  फर्रुखाबाद 

बूथ सं०   1 to 50 ,    बूथ सं०   51 to 100  ,    बूथ सं०  101 to 150 ,    बूथ सं०  151 to 200 ,     बूथ सं०   201 to 250 ,

बूथ सं०   251 to 300 ,     बूथ सं०   301 to 350 ,    बूथ सं०  351 to 392

 

195   भोजपुर  विधान सभा : जनपद  –  फर्रुखाबाद 

बूथ सं०  1 to 50 ,     बूथ सं०  51 to 100 ,      बूथ सं०  101 to 150 ,    बूथ सं० 151 to 200 ,    बूथ सं०  201 to 250 ,

बूथ सं०  251 to 300 ,     बूथ सं० 301 to 340